තල්ලු-අප් වැඩ කරන්නේ හොඳමද? විද්

කුඩා පියයුරු ඇති කාන්තාවන් සඳහා සාදන ලද නිෂ්පාදන ද මම සමාලෝචනය කරමි (මම වෙනත් කාණ්ඩ ද ඇතුළත් කරමි). මෙම නිෂ්පාදන කොතරම් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වේද යන්න සහ ඒවා සමඟ ඔබට කළ හැකි දේ පිළිබඳ ඉක්මන් සමාලෝචනයක් ද මම ඔබට ලබා දෙන්නෙමි.

ප්‍රමාණය සහ ගැළපුම: ආරම්භ කිරීමට පෙර, ඔබට විශාල කඩඉමක් අවශ්‍ය වන්නේ මන්දැයි මම ඔබට කියන්නට කැමැත්තෙමි, සම්පූර්ණත්වය ළඟා කර ගැනීම සඳහා විශාල කඩඉමක් වැදගත් සාධකයකි. විශාල පියයුරු ඇති බොහෝ කාන්තාවන්ට ඉතා සම්පූර්ණ හා වටකුරු පියයුරු ඇත. මෙහි ප්‍රති results ලය වනුයේ ඉතා පූර්ණ, වටකුරු හා සම පවා මෙම පියයුරු සමඟ බ්‍රා සහ කලිසම් හෝ යට ඇඳුම් ඇඳීමට අපහසු වීමයි. පුද්ගලික අත්දැකීම් වලින් මට අවංකවම ඔබට පැවසිය හැකිය, ඔබට වඩා විශාල කඩඉමක් තිබේ නම්, තදින් ගැලපෙන බ්‍රා හෝ කලිසමක් නිසා ඇතිවන අපහසුතා සහ අපහසුතාවයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා ඔබේ ඇඳුම් යටට යාමට බ්‍රා හෝ කලිසමක් අවශ්‍ය වේ. මෙය බොහෝ කාන්තාවන්ට පොදු ගැටළුවක් බව මම දනිමි. මෙම ගැටළුවට හොඳ විසඳුමක් වන්නේ මෙම කඩඉම් ආධාරක නිෂ්පාදන වලින් එකක් උත්සාහ කිරීමයි. මම යෝජනා කරමි: 1. තන පුඩු ආධාරය - මෙය පියයුරු විශාල කිරීමේ නිෂ්පාදනයක් වන අතර එය ඔබේ තනපුඩු වලට වැඩි පියයුරු පටක එකතු කිරීමට ක්‍රියා කරයි. එය නිර්මාණය කර ඇත්තේ විශාල පියයුරු ඇති කාන්තාවන් සඳහා වන අතර එමඟින් ඔබේ තනපුඩු විශාල බවක් දැනේ.

නවතම අදහස්

Bust Size

Bust Size

Björn Stark

විශාල Bust Size සඳහා හොඳම විසඳුම පැහැදිලිවම හොඳම විසඳුමයි. තෘප්තිමත් පාරිභෝගිකයින් සිය ගණනක් දැනටමත...