មុន: លទ្ធផលរួចរាល់ បន្ទាប់ពីពីរបីថ្ងៃ?

អ្នកប្រហែលជាអាចចៀសវាងបញ្ហាទាក់ទងនឹងរោគមុនមួយចំនួនដោយប្រើវិធីព្យាបាលមុនលើស្បែកទាំងនេះ។

ហេតុអ្វីខ្ញុំគួរប្រើថ្នាំព្យាបាលមុន? មានហេតុផលល្អ ៗ ជាច្រើនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំព្យាបាលមុន។ ពួកគេជួយធ្វើឱ្យស្បែករបស់អ្នកមានសុខភាពល្អកាត់បន្ថយការរលាកនិងការពារការដាច់។ តើខ្ញុំគួរប្រើថ្នាំព្យាបាលរោគមុនពេលណា? គ្រូពេទ្យនឹងប្រាប់អ្នកពីវិធីព្យាបាលណាដែលត្រូវប្រើដើម្បីគ្រប់គ្រងរោគមុនរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមានមុនបន្តិចបន្តួចអ្នកប្រហែលជាមិនចាំបាច់ប្រើថ្នាំព្យាបាលទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើរោគមុនរបស់អ្នកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរអ្នកគួរតែជៀសវាងការប្រើថ្នាំទាំងនេះ។ តើថ្នាំព្យាបាលមុនអាចជួយព្យាបាលមុនរបស់ខ្ញុំបានទេ? មនុស្សភាគច្រើនដែលមានមុនបន្តិចបន្តួចអាចឃើញថាស្បែកនឹងល្អប្រសើរបើគ្មានផលិតផលទាំងនេះ។ មនុស្សមួយចំនួនដែលមានមុនតូចល្មមនឹងរីករាយជាមួយពួកគេ។

តើថ្នាំព្យាបាលមុនអាចមានសុវត្ថិភាពទេ? ត្រូវហើយ។ ថ្នាំព្យាបាលមុនភាគច្រើនមានសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់។ តើខ្ញុំប្រើផលិតផលមុនយ៉ាងដូចម្តេច? អនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះ។ នៅក្នុងផ្កាឈូកសូមប្រើជាតិសំណើម។ បន្ទាប់ពីងូតទឹកជូតតំបន់។ ប្រសិនបើចំណុចនេះក្រហមឬឆាប់ខឹងសូមរង់ចាំបន្តិច។ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចរង់ចាំបានមួយនាទីទេអ្នកត្រូវលាបក្រែមឬសេរ៉ូម។

តើមុនធ្វើឱ្យខ្ញុំរមាស់ទេ? ទេ។ មុនមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់ស្បែករបស់អ្នកទេ។ វាអាចបណ្តាលឱ្យរមាស់ក្រហម។ មុនជាធម្មតាលេចឡើងមុនពេលដែលអ្នកងាយនឹងរងផលប៉ះពាល់ឬចំណុចកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ។

ការពិនិត្យផលិតផលបច្ចុប្បន្ន

Black Mask 

Black Mask 

Björn Stark

អ្នកស្ទើរតែជឿថា Black Mask ធ្វើការអស្ចារ្យ។ យ៉ាងហោចណាស់នោះហើយជាអ្វីដែលអ្នកសង្កេតការណ៍មិនលំអៀងមកដល់ដ...